Zamanaşımına uğraması nedeniyle Yatırımcı Tazmin Merkezi'ne gelir kaydedilen emanet ve alacaklar geri alınabilir mi?

Yatırım Kuruluşu tarafından, Yatırımcı Tazmin Merkezi'ne sehven devredilenler hariç iadesi mümkün değildir.