Giriş Aidatı İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Yatırım kuruluşları tarafından Yatırımcı Tazmin Merkezi (YTM)'ne ödenmesi gereken Giriş Aidatı ne kadardır?

27.02.2015 tarih ve 29280 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yatırımcı Tazmin Merkezi Yönetmeliği ile giriş aidatı tutarı 50.000 TL olarak belirlenmiş olup, her yıl yeniden değerleme oranını geçmemek üzere Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen oranda artırılır. Yıllar itibariyle giriş aidatı tutarları aşağıdaki gibidir:

 ​

          YIL                    GİRİŞ AİDATI (TL)          
          2015
          50.000
          2016
          52.790
          2017
          54.812
          2018
          62.743
          2019
          77.632
          ​2020
          ​​95.161
          ​2021
​        103.830
​          2022
​        141.418
          2023
        315.263​​
1 Ocak - 29 Nisan 2024
        ​499.566​
​30 Nisan - 31 Aralık 2024*
   10.000.000​


30.04.2024 tarih ve 32532 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yatırımcı Tazmin Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile giriş aidatı tutarı 10.000.000 TL olarak belirlenmiş olup, her yıl yeniden değerleme oranı dikkate alınarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen oranda artırılır.


Giriş Aidatı ne zaman ödenmelidir?

Yatırım kuruluşları giriş aidatını, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından faaliyet izninin verilmesini müteakip, yetki belgesi verilmeden önce YTM'ye yatırırlar.


Giriş Aidatı hangi hesaba yatırılacaktır?

YTM üyeliği için, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından cari yıl için belirlenen giriş aidatı tutarının Merkezimizin aşağıda belirtilen aidat hesabına yatırılması ve giriş aidatının Merkezimiz hesabına yatırıldığının yazılı olarak Merkezimize bildirilmesi gerekmektedir.

YATIRIMCI TAZMİN MERKEZİ

Ziraat Bankası Ankara Kamu Kurumsal Şube

TR53 0001 0017 4564 5978 1450 32