İdari ve Hukuki Yapı

​YTM yatırım kuruluşlarının, yatırım hizmet ve faaliyetinden kaynaklanan nakit ödeme veya sermaye piyasası araçları teslim yükümlülüklerini yerine getirememeleri hâlinde, Sermaye Piyasası Kurulunca 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu  çerçevesinde alınan tazmin kararını yerine getirmek amacıyla kurulmuş olan kamu tüzel kişiliğini haiz bir kuruluştur.

YTM, 30/12/2012 tarih ve 28513 sayılı Resmi Gazete'de yayımlaman 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 27/02/2015 tarih ve 29280 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Yatırımcı Tazmin Merkezi Yönetmeliği çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından idare ve temsil olunur.

YTM'nin Merkezi İstanbul'dadır.(*)

Fonun malları Devlet malı hükmündedir. Fonun mal, hak ve alacakları haczedilemez ve rehin edilemez.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

​(*) Kurul merkezinin İstanbul'a taşınmasına ilişkin iş ve işlemler tamamlanıncaya kadar YTM merkezi Ankara'dadır.