Gelirler

​YTM'nin Gelirleri ;​

a) Yatırım kuruluşlarının yatıracağı giriş aidatları, yıllık aidatlar ve ek aidatlardan,

b) Kanun kapsamında verilen idari para cezalarının yüzde ellisinden,

c) Kanunun 13 üncü maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca YTM'ye intikal eden sermaye piyasası araçlarının satışından elde edilen gelirlerden,

ç) Kanunun 83 üncü maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında zamanaşımına uğraması üzerine YTM'ye gelir kaydedilen her türlü emanet ve alacaklardan,

d) YTM malvarlığının getirisinden,

e) Diğer gelirlerden,

oluşur.