Zamanaşımı Sorgu

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 83'üncü maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinden kaynaklanan her türlü emanet ve alacaklar ile bunlara bağlı faiz, kâr payı ve diğer getiriler, hesap sahibinin yaptığı en son talep, işlem veya herhangi bir şekilde verdiği yazılı talimat tarihinden başlayarak on yıl içinde talep ve tahsil edilmemesi halinde zamanaşımına uğrar ve Yatırımcı Tazmin Merkezi'ne (YTM) emaneten devredilir.

On yıllık zamanaşımı süresi, hesabınızda yaptığınız son işlem veya verdiğiniz talimat tarihinden başlamak üzere hesaplanmakta olup, yatırım kuruluşları nezdinde bulunan hak, emanet ve alacaklarınızın zamanaşımına uğramasının önlenmesi  (zamanaşımı süresinin kesilmesi) için, on yıllık zamanaşımı süresi dolmadan önce hesabınızın bulunduğu Yatırım Kuruluşu'na başvurulması ve gerekli işlemlerin yapılması zorunludur. 

Zamanaşımına ilişkin usul ve esaslar ise Yatırımcı Tazmin Merkezi Yönetmeliği'nde düzenlenmiştir.

Mevzuat uyarınca; 22.04.2021 tarihinden önce zamanaşımına uğrayan veya uğraması gereken emanet ve alacaklar YTM'ye gelir kaydedilmekte iken, 22.04.2021 tarihinden itibaren zamanaşımına uğrayan hesaplardaki emanet ve alacaklar, İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde YTM uhdesinde hak sahipleri adına açılan hesaplarda emaneten saklanmaktadır.


ZAMANAŞIMI SORGULAMA (22.04.2021 sonrası için);

1) ZAMANAŞIMINA UĞRAMIŞ EMANET VE ALACAKLAR

a) Kendi Adınıza

https://www.turkiye.gov.tr/yatirimci-tazmin-merkezi-yatirim-kuruluslari-nezdinde-zamanasimina-ugramis-emanet-ve-alacaklari-sorgulama?hizmet=Ekrani

b) Mirasçısı Olduğunuz Kişiler Adına

https://www.turkiye.gov.tr/yatirimci-tazmin-merkezi-yatirim-kuruluslari-nezdinde-zamanasimina-ugramis-emanet-ve-alacaklari-sorgulama-mirascisi-oldugunuz-kisi-adina?hizmet=EkraniMuris


2) ZAMANAŞIMINA UĞRAYACAK EMANET VE ALACAKLAR

a) Kendi Adınıza

https://www.turkiye.gov.tr/yatirimci-tazmin-merkezi-yatirim-kuruluslari-nezdinde-zamanasimina-ugrayacak-emanet-ve-alacaklari-sorgulama?hizmet=Ekrani

b) Mirasçısı Olduğunuz Kişiler Adına

https://www.turkiye.gov.tr/yatirimci-tazmin-merkezi-yatirim-kuruluslari-nezdinde-zamanasimina-ugrayacak-emanet-ve-alacaklari-sorgulama-mirascisi-oldugunuz-kisi-adina?hizmet=EkraniMuris