22.04.2021 tarihinden önce zamanaşımına uğramadığı halde YTM’ye sehven devredilen emanet ve alacakların iadesi

22.04.2021 tarihinden önce zamanaşımına uğrayan emanet ve alacaklardan yalnızca sehven Merkezimize aktarılanlar, bir başka ifadeyle 10 yıllık zamanaşımı süresi dolmadığı halde yatırım kuruluşları tarafından sehven Merkezimize aktarılanlar iade işlemine konu olabilmekte ve iade başvurularının yatırım kuruluşları aracılığıyla Merkezimize iletilmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede, 22.04.2021 tarihinden önce zamanaşımına uğrayan bir hesabın zamanaşımına uğramadığını ve hesaptaki emanet ve alacakların sehven Merkezimize aktarıldığının iddia edilmesi durumunda; hesapta yatırımcının talebi doğrultusunda yapılan herhangi bir işlemin (Alım-satım, ekstre görüntüleme, adres güncelleme, sözleşme yenileme de dahil olmak üzere iradenizi yansıtan herhangi bir işlem.) varlığını tevsik edici bilgi veya belge ile birlikte iade talebiyle hesabın bulunduğu yatırım kuruluşuna başvurulması gerekmektedir.

 

 

Söz konusu başvurulara ilişkin Yatırım Kuruluşlarınca izlenilmesi gereken usul nedir?