Zamanaşımına uğrayan emanet ve alacaklar ne olur?

Yatırımcı Tazmin Merkezi'ne  gelir kaydedilir.