Tazmin talebinde bulunmak için süre sınırı var mıdır?

Tazmin talebinde bulunma hakkı, tazmin kararının ilanından itibaren bir yıl sonra zamanaşımına uğrar.