Tazmin talebi nereye, nasıl ve ne zaman yapabilir?

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yatırım kuruluşları hakkında yatırımcıları tazmin kararı verilmesi ve bu kararın Yatırımcı Tazmin Merkezi (YTM)'ne bildirilmesi halinde, YTM tazmin kararını ilân eder. Yatırımcılar tazmin taleplerini, ilan tarihinden itibaren bir yıl içinde YTM'ye, hak sahipliğinin ispatına yarayacak belgelerle birlikte, ilânda belirtilen süre içerisinde yazılı olarak iletirler.