​Azami tazmin tutarı ne kadardır?

6362  sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 84 üncü maddesinin beşinci fıkrası uyarınca hak sahibi her bir yatırımcıya ödenecek azami tazmin tutarı 100.000 (yüzbin) Türk Lirasıdır. Bu tutar her yıl ilan edilen yeniden değerleme katsayısı oranında artırılır. Yıllar itibariyle Azami Tazmin Tutarları aşağıdaki gibidir:

          YIL

          AZAMİ TAZMİN TUTARI (TL)

          2014

          103.930

          2015

          114.437

          2016

          120.823

          2017

          125.451

          2018

          143.604

          2019

          177.681

          ​2020

          ​​217.801

          ​2021

          ​237.643

          ​2022

​          323.670

          ​2023

          ​​​721.557

         ​​​2024
        1.143.379​