Hangi kuruluşlarda bulunan yatırımlar Yatırımcı Tazmin Merkezi (YTM)'nin güvencesi altındadır?

6362  sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 83 üncü maddesinin ikinci  fıkrası ile Yatırımcı Tazmin Merkezi Yönetmeliği'nin 20 nci maddesi uyarınca bütün yatırım kuruluşlarının giriş aidatı ödeyerek YTM'ye katılması zorunludur. Yatırım kuruluşları giriş aidatını, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından faaliyet izninin verilmesini müteakip, yetki belgesi verilmeden önce YTM'ye yatırırlar.