YTM'ye intikal eden ve hak sahibi olunan paylara bedelli sermaye artırımlarından tekabül eden payların iade edilmesi/ bedellerinin ödenmesi için ne yapılması gerekir?

YTM'ye intikal eden paylardan aktif bir piyasası olanlar üç aylık yasal süresi içerisinde satılmıştır. Bu sebeple kaydileştirilmediği için YTM'ye intikal eden payların çok azı için YTM tarafından bedelli sermaye artırımına katılınmıştır.

Hak sahibinin varsa bedelli sermaye artırımından kaynaklanan payları açıkça talep etmesi gerekir. Talep edilmesi halinde;

a) YTM tarafından bu amaçla ödenen tutar ve yapılan masrafların kanuni faizi ile birlikte YTM'ye ödenmesi kaydıyla, YTM tarafından satışı yapılmamış olan paylara bedelli sermaye artırımdan tekabül eden paylar da aynen hesaplara aktarılır.

b) YTM tarafından satışı yapılmış olan paylara bedelli sermaye artırımdan tekabül eden paylar için YTM tarafından bu amaçla ödenen tutar ve yapılan masraflar kanuni faizi ile birlikte başvuru sahibine ödenecek olan tutardan mahsup edilerek ödeme yapılır.