Elinde fiziki sermaye piyasası aracı bulunanların bunlardan doğan hakları neden YTM'ye intikal etti?

​30.12.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 13 üncü maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca (söz konusu madde Anayasa Mahkemesi tarafından kısmen iptal edilmiştir);  kayden izlenmeye başladığı tarihi izleyen yedinci yılın sonuna kadar teslim edilmeyen sermaye piyasası araçlarının mülkiyeti, ilk kez 31.12.2012 tarihinde ve bunu izleyen muhtelif tarihlerde kendiliğinden YTM'ye intikal etmiştir.