YTM ödemeyi/ iadeyi ne kadar sürede yapmaktadır?

​07.09.2016 tarihinden itibaren YTM'ye hak sahiplerince iletilen başvurular, başvuru sırası da gözetilmek suretiyle incelemeye alınmaktadır. İncelemeye alınan başvurular için ihraççı şirketlerle iletişime geçilerek başvuruya ilişkin bilgi ve belgeler talep edilmektedir. İhraççı, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'ye ve/veya YTM'ye gerekli belgeleri ilettikten sonra YTM incelemeyi sonuçlandırmaktadır. Başvurulara ilişkin incelemelerin sonuçlandırılmasını müteakip, hak sahipleri YTM tarafından iletilen bir yazı ile nakden ve/veya aynen alacakları hakkında bilgilendirilmektedir. Söz konusu yazı ekinde gönderilen "Taahhütname ve İbraname"nin eksiksiz şekilde doldurularak imzalanması ve YTM'ye elden veya posta yoluyla iletilmesi sonrasında ödemeler/ iadeler yapılmaktadır.