YTM'ye kimler başvurabilir?

1) Elinde fiziki pay ve/veya yatırım fonu katılma belgesi bulunan hak sahipleri veya noter onaylı vekâletname ibraz eden vekilleri.

2) Payların ve/veya yatırım fonu katılma belgelerinin zayi olması durumunda mahkeme iptal kararı bulunan hak sahipleri veya noter onaylı vekâletname ibraz eden vekilleri.

3) Hak sahibinin vefat ettiği durumlarda; varisleri veya varislerin noter onaylı vekâletname ibraz eden vekilleri (Veraset ilamının aslı veya mahkemece "aslı gibidir" onaylı suretinin de başvuru evraklarına eklenmesi gerekmektedir.).​