YTM'ye başvuru için hangi adımları izlemem gerekiyor?

Hak sahibi tarafından yapılması gereken iki işlem vardır;

1)      Öncelikle fiziken sahip olunan paylar/yatırım fonu payları ihraççı şirkete teslim edilir, karşılığında ihraççı şirketten Teslim Tutanağı alınır.

2)      Teslim tutanağı ve başvuru için gereken diğer belgelerle birlikte YTM'ye başvurulur.

YTM tarafından başvuru sonuçlandırıldığında hak sahiplerine yazılı bildirim yapılır. Yazılı bildirimde, hak sahibine yapılacak ödeme tutarı bilgileri ve hak sahibinin imzalaması gereken taahhütname ve ibraname iletilir.

Hak sahibi tarafından imzalanan taahhütname ve ibraname YTM'ye iletildiğinde, hak sahibine ödeme/iade yapılır.