Zamanaşımına Tabi Emanet ve Alacaklara İlişkin Esaslar


6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 27/02/2015 tarihli ve 29280 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yatırımcı Tazmin Merkezi Yönetmeliği uyarınca zamanaşımına uğrayacak emanet ve alacaklara ilişkin belirlenen esaslar aşağıdaki bağlantılarda yer almaktadır.

Zamanaşımı Nedeniyle YTM'ye Gelir Kaydedilecek Emanet ve Alacaklara İlişkin Esaslar-1

Zamanaşımı Nedeniyle YTM'ye Gelir Kaydedilecek Emanet ve Alacaklara İlişkin Esaslar-2

Zamanaşımı Nedeniyle YTM'ye Gelir Kaydedilecek Emanet ve Alacaklara İlişkin Esaslar-3

​​