Yatırımcı Tazmin Merkezi Yönetmeliği Madde-27

Teslim edilmeyen sermaye piyasası araçlarının YTM'ye intikali

MADDE 27 - (1) Kanunun 13 üncü maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca kayden izlenmeye başladığı tarihi izleyen yedinci yılın sonuna kadar teslim edilmeyen sermaye piyasası araçları MKK tarafından, YTM hesaplarına aktarılır, bunların üzerindeki sınırlı ayni haklar kendiliğinden sona ermiş sayılır. YTM hesaplarına aktarılan sermaye piyasası araçlarına ilişkin geçmiş yıllarda ödenen, ihraççı şirketler nezdinde bulunan ve ilgili mevzuat uyarınca YTM'ye devredilebilen temettüler de ilgili ihraççı şirketler tarafından YTM hesaplarına aktarılır. Bu şekilde YTM'ye intikal eden sermaye piyasası araçları için MKK'ya ve Takasbank'a YTM tarafından herhangi bir ücret ödenmez.