Yönetim Kurulu


YTM'nin karar organı olan Yönetim Kurulu, Kurul Karar Organından oluşur. Kurul Başkanı, Yönetim Kurulu Başkanı; Kurul İkinci Başkanı ise Yönetim Kurulu Başkan Vekili'dir. Başkanın çeşitli nedenlerle görevi başında bulunamaması halinde Yönetim Kuruluna Başkan Vekili başkanlık eder. Yönetim Kurulu, Başkan dahil en az beş üyenin hazır bulunması ile toplanır ve kararlar en az dört üyenin aynı yöndeki oyuyla alınır. Yönetim Kurulu ayda bir defadan az olmamak kaydıyla Başkan veya yokluğunda Başkan Vekili tarafından belirlenen gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere toplanır. Başkan veya Başkanın görevde olmadığı durumlarda Başkan Vekilinin çağrısı üzerine Yönetim Kurulu her zaman toplanabilir.

Yönetim Kurulu, YTM işlerinin mevzuatta belirtilen şekilde yerine getirilmesi için gerekli tüm kararları alır. YTM'nin bütçesini, mali tablolarını ve faaliyet raporunu onaylamaya, taşınmaz satın alınması, kiralanması ve elden çıkarılmasına karar vermeye Yönetim Kurulu yetkilidir.

Yönetim Kurulu Üyeleri​

İbrahim Ömer GÖNÜL
​​
​Yönetim Kurulu Başkanı
​Yavuz ​KOÇ

Yönetim Kurulu Başkan Vekili​
​Enver USCA
Yönetim Kurulu Üyesi​
​Mutlu AKIN
Yönetim Kurulu Üyesi​
​Yusuf KAYA
Yönetim Kurulu Üyesi​
Bülent Murat HAHOLU
​Yönetim Kurulu Üyesi
​Yusuf SÜNBÜL

Yönetim Kurulu Üyesi​