Web sitenizde yayımlanan listede yer almayan şirketlerin fiziken sahip olduğum payları/yatırım fonları için ne yapılabilir/başvuru yeri neresidir?

​Web sitemizde yayımlanan listede yer almayan Şirketlerin fiziken sahip olunan payları/yatırım fonları için; pay/ yatırım fonları ihraççısına başvurulması gerekmektedir. Şayet söz konusu pay/ yatırım fonları kaydileştirilebiliyor ise; söz konusu pay/ yatırım fonları gerekli işlemler tamamlanarak kaydi sisteme aktarılabilir. İhraççının son durumu hakkındaki bilgi için Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan (https://www.kap.org.tr/) ve/ veya Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nden (https://www.ticaretsicil.gov.tr/) sorgulama yapılmasında fayda görülmektedir.