Özel Fon, Yatırımcıları Koruma Fonu ve Yatırımcı Tazmin Merkezi arasındaki ilişki nedir?

Özel Fon, 18.12.1999 tarihinden önce yetki belgeleri iptal edilmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca hakkında iflas davası açılmış olan 16 aracı kurumdan alacaklı yatırımcılara münhasır olarak oluşturulmuştur.

Yatırımcıları Koruma Fonu ise, Mülga 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun  46/A maddesi ile düzenlenmiş olup, 18.12.1999 tarihinden sonra hakkında tedrici tasfiye veya iflas kararı verilen aracı kuruluşların sermaye piyasası faaliyetleri ve işlemleri nedeniyle müşterilerine karşı hisse senedi işlemlerinden doğan nakit ödeme ve hisse senedi teslim yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla kurulmuştur.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile de Yatırımcıları Koruma Fonu yerine geçmek üzere Yatırımcı Tazmin Merkezi kurulmuştur.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun geçici 3 üncü maddesi uyarınca, Özel Fon'un idare ve temsili YTM tarafından yürütülmektedir.