Özel Fon kapsamındaki aracı kurumlarda hesabı bulunan tüm yatırımcılara ödeme yapılabilir mi?

Hayır. Müflis aracı kurumdan alacaklı görünen ortakları, yönetim kurulu ve denetleme kurulu üyeleri, personeli ile bunların eşlerine ve üçüncü derece dahil kan ve sıhrî hısımlarına ve sermaye piyasası kurumlarına bu madde kapsamında ödeme yapılmaz.