Özel Fon tarafından ödenen tutar, tüm alacağını karşılamaya yetmeyen yatırımcılar ne yapabilir?

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 3 üncü maddesi uyarınca Özel Fon'dan yapılan ödeme tutarı tüm alacağını karşılamaya yetmeyen alacaklıların, kalan alacakları için genel hükümlerden doğan hakları saklıdır.