Özel Fon'dan bir alacaklıya ödenecek tutarın azami sınırı ne kadardır?

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 3 üncü maddesinin  dördüncü fıkrası uyarınca; Özel Fon'dan yapılacak ödemenin azami sınırı 31/12/2012 tarihine kadar 18.729 TL'dır. Bu tutar, 1/1/2013 tarihinden sonra her yıl ilân edilen yeniden değerleme katsayısı oranında artırılır. Yıllar itibariyle Özel Fon'dan yapılabilecek Azami Tazmin Tutarları aşağıdaki gibidir:

          YIL

          AZAMİ TAZMİN TUTARI (TL)

          2013

          20.190

          2014

          20.983,47

          2015

          23.104

          2016

          ​24.393

          ​2017

          25.327

          2018

          28.992

          2019

          35.872

          ​2020

          ​​43.972
​          2021
          47.978
​          2022

          ​65.346

          ​2023

        ​145.676​​