Özel Fon kaynakları nasıl değerlendirilmektedir?

Özel Fonun mal varlığı,  YTM tarafından Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği çerçevesinde değerlendirilmektedir.