Özel Fon malvarlığının kaynağı nedir?

18.12.1999 tarihini izleyen iki ay içerisinde, Özel Fon'a Borsa İstanbul A.Ş. (Eski Unvanı: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası) tarafından 10 Milyon TL tahsis edilmiş olup, söz konusu miktar nemalandırılmakta ve nema miktarı Özel Fon varlığına dahil edilmektedir. Özel Fon'un başkaca bir gelir kaynağı bulunmamaktadır.