Özel Fon'un varlıkları hangi amaçlarla kullanılabilir?

Özel Fon'un varlıkları, 18.12.1999 tarihinden önce, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından tüm yetki belgeleri iptal edilen aracı kurumların yatırımcılarının sermaye piyasası faaliyetlerinden doğan alacaklarının kısmen ödenmesi amacıyla kullanılabilir.

Özel Fon varlıkları bunun dışında bir amaçla kullanılamaz.