Yatırım kuruluşlarının, zamanaşımına uğrayan emanet ve alacakları 10 yıllık zamanaşımı süresinin dolduğu gün devretmek üzere, YTM'nin Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. sicil numarası ile eşleştirecek şekilde kendi bünyelerinde açtıkları hesaplara aktardıkları k

​1) Yapılan ilan ve bildirimleri müteakip, 10 yıllık zamanaşımı süresinin sonra ermesinden önce ilgili yatırım kuruluşuna başvuran yatırımcıların hesaplarında zamanaşımını önleyici nitelikte işlem yapmasına izin verilir. Ancak, 10 yıllık zamanaşımı süresinin dolduğu günü izleyen günden itibaren ilgili yatırım kuruluşuna başvuran yatırımcıların hesapları ile ilgili işlem yapmalarına izin verilmez. Örneğin; 10 yıllık zamanaşımı süresi 02.06.2017 tarihinde dolan hesaplarda yer alan emanet ve alacaklar 03.06.2017 tarihinde, ilgili yatırım kuruluşu nezdinde YTM adına açılan hesaplara aktarılır ve bu tarihten sonra başvuran hesap sahiplerinin hesapları ile ilgili işlem yapmalarına izin verilmez.

2) İzleyen yılın Ocak ayı içinde YTM'ye devredilmek üzere, ilgili yatırım kuruluşu nezdinde açılan hesaba yıl boyunca aktarılan paylarla ilgili olarak, bedelsiz ve YTM lehine olan bedelli sermaye artırımlarına katılınması, bedelli sermaye artırımına katılımın YTM lehine olmaması durumunda yeni pay alma kuponlarının ilgili piyasada satılması, bedelli sermaye artırımına katılım için gereken nakdin öncelikle YTM hesabında bulunan nakitten karşılanması, anılan nakdin yeterli olmaması halinde YTM ile iletişime geçilmesi gerekmektedir.

3) Pay alım tekliflerine katılım konusunda YTM'ye bilgi verilmesi ve YTM'nin talepleri doğrultusunda işlem yapılması gerekir.

4) İlgili yatırım kuruluşu nezdinde YTM adına açılan hesaba yıl boyunca aktarılan nakitler, yatırım kuruluşlarının diğer müşterilere ait nakitleri değerlendirme kuralları çerçevesinde değerlendirilir.

Stopaja tabi kıymetler için, ilgili yatırım kuruluşu nezdinde açılan hesaba yıl boyunca zamanaşımı süresi doldukça yapılacak devir sırasında herhangi bir stopaj yapılmaz. Ocak ayı içerisinde YTM hesaplarına yapılacak nihai devir sırasında, paylar aynen YTM hesaplarına aktarılırken, yatırım fonu katılma payları nakde çevrilmek ve maliyet bedeli ile satış tutarı arasındaki fark üzerinden gelir vergisi stopajı yapılmak suretiyle YTM'ye aktarılır.​