Yatırım kuruluşları, zamanaşımına uğrayan emanet ve alacakları Yatırımcı Tazmin Merkezi (YTM)'ne ne zaman ve nasıl devreder?

​Zamanaşımına uğrayan hesaplarda bulunan emanet ve alacaklar, 10 yıllık zamanaşımı süresinin dolduğu gün, ilgili yatırım kuruluşu nezdinde, YTM'nin Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. sicil numarası ile eşleştirecek şekilde açılan hesaba devredilir.

Yıl boyunca, zamanaşımı süresi doldukça bu hesaba aktarılan kıymetler, izleyen yılın Ocak ayı içinde YTM'nin duyurusunda belirtilen hesaplarına aktarılır.

Örneğin; 10 yıllık zamanaşımı süresi 02.06.2017 tarihinde dolan hesaplarda yer alan emanet ve alacaklar 03.06.2017 tarihinde, ilgili yatırım kuruluşu nezdinde YTM adına açılan hesaplara aktarılır ve Ocak 2018 ayı içinde toplu olarak YTM'nin duyurusunda belirtilen hesaplarına aktarılır.

Zamanaşımına uğrayan emanet ve alacakların mülkiyeti 03.06.2017 tarihinden itibaren YTM'ye geçtiğinden, bu tarihten sonra başvuran hesap sahiplerine herhangi bir ödeme yapılmaz.