Yatırımcı Tazmin Merkezi Yönetmeliği’nin “Zamanaşımı İlanı” Başlıklı 25’inci maddesinin 1 ve 2’nci fıkralarındaki süreler birer ay uzatılmıştır.

22.03.2020 @ 22:00Merkezimizin önerisi üzerine, Yatırımcı Tazmin Merkezi Yönetmeliği’nin “Zamanaşımı İlanı” Başlıklı 25’inci maddesinin 1 ve 2’nci fıkralarındaki süreler birer ay uzatılmıştır.