Aracı Kurum Alım Satım Aracılığı Yetki Belgesi Satış İlanı

02.02.2020 @ 22:00

Yatırımcı Tazmin Merkezi (YTM) tarafından bir adet aracı kurum “Alım Satım Aracılığı Yetki Belgesi" kapalı teklif usulü ile satılacaktır.

​İsteklilerin, Teklif Formu'nu doldurarak kapalı zarf içerisinde 30 Nisan 2020 tarihine kadar YTM'ye başvurmaları ve teklif ettikleri bedelin %3'ünü nakden teklif süresinin bitimini takip eden 2 işgünü içinde geçici teminat bedeli olarak TR 17 0001 0017 4564 5978 1450 01 IBAN nolu hesap numarasına yatırmaları gerekmektedir.

Sıralamaya giremeyen ve/veya ihaleyi kazanamayan tekliflere ilişkin olarak yatırılan geçici teminat bedelleri teklif sahiplerine iade edilecektir.

İhaleye katılacak olanların, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde yer alan, aracı kurum kuruluş ve faaliyet izni şartlarını sağlamaları gerekmektedir.

 

Başvuru için;

Adres:

YATIRIMCI TAZMİN MERKEZİ

Eskişehir Yolu 8. Km. No:156

06530 ANKARA

Tel: 0312 292 90 45

Fax: 0312 292 90 46

E-posta: destek@ytm.gov.tr