Aracı Kurum Alım Satım Aracılığı Yetki Belgesi Satış İlanı

15.11.2018 @ 22:00

Yatırımcı Tazmin Merkezi (YTM) tarafından bir adet aracı kurum "Alım Satım Aracılığı Yetki Belgesi" kapalı teklif usulü ile satılacaktır.

İsteklilerin, Teklif Formu'nu doldurarak kapalı zarf içerisinde 20 Aralık 2018 - 17 Ocak 2019 tarihleri arasında YTM'ye başvurmaları ve teklif ettikleri bedelin %25'ini nakit olarak teklif ile birlikte veya teklif süresi içinde geçici teminat bedeli olarak TR 17 0001 0017 4564 5978 1450 01 İBAN nolu hesap numarasına yatırmaları gerekmektedir.

Yatırılan geçici teminat tutarları YTM tarafından Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği hükümleri çerçevesinde nemalandırılacak olup, sıralamaya giremeyen ve/veya ihaleyi kazanamayan tekliflere ilişkin olarak yatırılan geçici teminat bedelleri nemasıyla birlikte teklif sahiplerine iade edilecektir.

İhaleye katılacak olanların, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde yer alan, aracı kurum kuruluş ve faaliyet izni şartlarını sağlamaları gerekmektedir.

 

İhale ve Devir Sürecine İlişkin Esaslar

Teklif ​Formu

​ 

Başvuru için;

Adres:

YATIRIMCI TAZMİN MERKEZİ

Eskişehir Yolu 8. Km. No:156

06530 ANKARA

Tel: 0312 292 90 45

Fax: 0312 292 90 46

E-posta: destek@ytm.gov.tr​