Pay Satışı Hakkında

18.02.2018 @ 22:00

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 83'üncü maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca zamanaşımı nedeniyle Yatırımcı Tazmin Merkezi (YTM)'ne intikal eden ve Borsa İstanbul A.Ş.'de (Borsa) satışı yapılamayan payların satışına ilişkin olarak YTM Yönetim Kurulu'nun 06.12.2017 tarih ve 21-YTM/79 sayılı kararı ile belirlenen esaslar ve satışa konu payların listesi aşağıda verilmiş olup, satış listesindeki paylara ilişkin tekliflerin 26.02.2018 tarihinden başlamak üzere 20 iş günü boyunca kabul edileceği, söz konusu talep toplama süresi sonunda her bir pay için yapılan tekliflerin YTM Yönetim Kurulu'nun onayına sunulacağı ve YTM Yönetim Kurulu'nun onayını müteakip satış işleminin gerçekleştirileceği kamuya duyurulur.

1: Satışa İlişki​n Esaslar

2: Satış Listesi

3: Teklif Formu