Toros Menkul Kıymetler Ticaret A.Ş. Tazmin Sürecinin Kapatılması / Tasfiye Bakiyesinin Dağıtımı ve Yatırımcıların Aracı Kurum’a Olan Borçlarının Ödenmesi

25.05.2018 @ 06:00

Toros Menkul Kıymetler Ticaret A.Ş. Tazmin Sürecinin Kapatılması / Tasfiye Bakiyesinin Dağıtımı ve Yatırımcıların Aracı Kurum’a Olan Borçlarının Ödenmesi​

Toros Menkul Kıymetler Ticaret A.Ş.'nin tasfiye bakiyesinin dağıtımına ilişkin başvurular alınmaya başlanmıştır. Tasfiye bakiyesi, yatırımcı alacaklarını kısmen karşıladığı için Yatırımcıların Tazmini ile Tedrici Tasfiye Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik'in 29'uncu maddesi uyarınca, ödemeler, tasfiye bakiyesinin söz konusu alacaklar toplamına bölünmesi suretiyle bulunan oran dikkate alınarak garameten yapılacaktır.

Diğer taraftan, borçlu olan yatırımcıların borçlarını duyuru tarihinden itibaren 60 gün  içerisinde ödemeleri gerekmekte olup, borçlu yatırımcıların borçlarını belirtilen süre içerisinde ödememeleri durumunda Aracı Kurum ile yaptıkları çerçeve sözleşme ve genel hükümler uyarınca hapis hakkının kullanılması, varsa hesaplarındaki sermaye piyasası araçları satılarak borcun karşılanması, hesapta sermaye piyasası aracı olmaması ya da yeterli olmaması durumunda karşılanmayan kısım için takibe geçilmesi söz konusu olabilecektir.

Bu çerçevede, alacağı olan yatırımcıların alacaklarının ve adlarına saklanan  sermaye piyasası araçlarının, borçlu olanların ise borçlarını ödedikten sonra adlarına saklanan  sermaye piyasası araçlarının aktarımının sağlanabilmesi için, aşağıda linkleri verilen "Duyuru Metni" okunarak, "Tasfiye Bakiyesi Başvuru Formu"nun eksiksiz doldurulup imzalandıktan sonra Merkezimize elden veya posta yoluyla iletilmesi gerekmektedir. E-posta veya faks ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.​

Duyuru Metni

Tasfiye Bakiyesi Başvuru Formu