Pay Satışı Hakkında

10.12.2017 @ 22:00

​6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 83'üncü maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca zamanaşımı nedeniyle YTM'ye intikal eden ve Borsa İstanbul A.Ş.'de satışı yapılamayan payların satışına ilişkin olarak YTM Yönetim Kurulu'nun 06.12.2017 tarih ve 21-YTM/79 sayılı kararıyla belirlenen esaslar çerçevesinde pay satışı yapılacağı, satış listesindeki paylara ilişkin tekliflerin 25.12.2017 tarihinden başlamak üzere 20 iş günü boyunca kabul edileceği, söz konusu talep toplama süresi sonunda her bir pay için yapılan tekliflerin YTM Yönetim Kurulu'nun onayına sunulacağı ve YTM Yönetim Kurulu'nun onayını müteakip satış işleminin gerçekleştirileceği kamuya duyurulur.

 

Link1: Satışa İlişkin Esaslar

Link2: Satış Listesi

Link3: Teklif Formu