Tedrici Tasfiye Halinde Toros Menkul Alacaklılar Cetvelinin Hazırlanması

20.04.2016 @ 21:00

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.01.2016 tarihli toplantısında Toros Menkul Kıymetler A.Ş. yatırımcılarının tazminine karar verilmiştir.

Yatırımcıların Tazmini ile Tedrici Tasfiye Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik madde 10/1 uyarınca,  Yatırımcı Tazmin Merkezi'nin önerisi üzerine, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından alacaklılar cetvelinin hazırlanmasına ilişkin sürenin 3 ay daha uzatılmasına karar verilmiştir.​