2016 Yılı İçerisinde Zamanaşımına Uğrayacak Emanet ve Alacaklar

05.07.2015 @ 21:00

​06/12/2012 tarih ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 83 üncü maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinden kaynaklanan her türlü emanet ve alacaklar, hesap sahibinin yaptığı en son talep, işlem veya herhangi bir şekilde verdiği yazılı talimat tarihinden, yatırım fonu ve değişken sermayeli yatırım ortaklıkları için ise tasfiye tarihinden başlayarak on yıl içinde talep ve tahsil edilmemesi halinde zamanaşımına uğrayarak Merkezimize gelir kaydedilmektedir. Zamanaşımına ilişkin usul ve esaslar ise 27/02/2015 tarih ve 29280 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yatırımcı Tazmin Merkezi Yönetmeliği'nde düzenlenmiştir.

On yıllık zamanaşımı süresinin dolacağı tarih, hesabınızda yaptığınız son işlem veya verdiğiniz talimat tarihinden başlamak üzere hesaplanmaktadır.

Bu çerçevede, Yatırım Kuruluşları nezdinde bulunan hak, emanet ve alacakların zamanaşımına uğramasının önlenmesi  (zamanaşımı sürelerinin kesilmesi) için yatırımcılar tarafından geçerli kimlik belgesi ve varsa hesaba ait diğer ispatlayıcı belgelerle birlikte, on yıllık zamanaşımı süresi dolmadan önce hesaplarının bulunduğu Yatırım Kuruluşu'na başvurulması ve gerekli işlemlerin yapılması zorunludur. 

On yıllık zamanaşımı süresi dolduktan sonra yatırımcılar tarafından adlarına açılmış hesaplara ilişkin olarak yapılacak başvurular Yatırım Kuruluşları tarafından dikkate alınamayacaktır.

ZAMANAŞIMI SORGULAMA EKRANI;

https://zamanasimi.ytm.gov.tr/sorgu.aspx