01.01.2014 - 31.12.2014 Tarihleri Arasında Zamanaşımına Uğrayacak Emanet ve Alacaklara İlişkin Listeler

13.05.2014 @ 21:00

01.01.2014-31.12.2014 Tarihleri Arasında Zamanaşımına Uğrayacak Emanet​ ve Alacaklara İlişkin Toplu Liste

Söz konusu listelerde ad-soyad/unvan bilgileri bulunan hesap sahiplerinin en geç 31.12.2014 tarihine kadar geçerli kimlik bilgileri veya kimlik teyitleri yapılacak şekilde hesaplarının bulunduğu yatırım kuruluşuna başvurmaları gerekmektedir.

Süresi içerisinde başvurulmaması halinde, hesaplarında bulunan yatırım hizmet ve faaliyetinden kaynaklanan her türlü emanet ve alacaklar, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 83 üncü maddesinin dördüncü fıkrası ile Yatırımcı Tazmin Merkezine İlişkin Yönetmelik'in 22 ve devamı maddelerinde yer alan şartların gerçekleşmesi halinde, zamanaşımına uğrayacak ve 2015 yılının Ocak ayı sonuna kadar Yatırımcı Tazmin Merkezi hesaplarına gelir kaydedilecektir.