Toros Menkul Kıymetler Tic. A.Ş. Tasfiye Bakiyesinin Dağıtımı (2.Dağıtım)

28.06.2019 @ 05:00

Bilindiği üzere, Merkezimizce yürütülmekte olan Toros Menkul Kıymetler Ticaret A.Ş. tedrici tasfiye işlemleri kapsamında, Yatırımcıların Tazmini ve Tedricî Tasfiye Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik'in (Yönetmelik) 28'inci maddesi çerçevesinde hazırlanan ve Yönetim Kurulumuzun 17.05.2018 tarihli toplantısında onaylanan Tasfiye Bakiyesi Dağıtım Listesi çerçevesinde tasfiye bakiyesinin dağıtımına başlandığı hususu daha önce duyurulmuş olup Merkezimize başvuran yatırımcılara ödemeler yapılmaya devam edilmektedir.

Bu defa, Yönetim Kurulumuz tarafından, tedrici tasfiye sürecinde yeni oluşan tasfiye bakiyesinin de dağıtılmasına karar verilmiştir.

Tasfiye bakiyesi, yatırımcı alacaklarının tamamını karşılamaya yeterli olmadığından Yönetmelik'in 29'uncu maddesi uyarınca, ödemeler, tasfiye bakiyesinin söz konusu alacaklar toplamına bölünmesi suretiyle bulunan oran dikkate alınarak garameten yapılacaktır.

Daha önce yapılan duyuruya istinaden Merkezimize başvurarak, 1. Dağıtım'da alacağına karşılık gelen tasfiye bakiyesini almış olan yatırımcıların ilave tutarı; daha önce başvurmamış, dolayısıyla tasfiye bakiyesinden kendisine hiç ödeme yapılmamış olan yatırımcıların ise 1. ve 2. Dağıtım'da tasfiye bakiyesinden alacaklarına isabet eden tutarları almak için Merkezimize başvuruları gerekmektedir.

Bu çerçevede, alacağı olan yatırımcıların alacaklarının ve adlarına saklanan  sermaye piyasası araçlarının, borçlu olanların ise borçlarını ödedikten sonra adlarına saklanan  sermaye piyasası araçlarının aktarımının sağlanabilmesi için, Mayıs 2018'de ilan edilen ve aşağıda linkleri verilen "Duyuru Metni" okunarak, "Tasfiye Bakiyesi Başvuru Formu"nun eksiksiz doldurulup imzalandıktan sonra Merkezimize elden veya posta yoluyla iletilmesi gerekmektedir. E-posta veya faks ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.​​


Duyuru metni için tıklayınız

​Tasfiye B​akiyesi Başvuru Formu​