Zamanaşımına Tabi Emanet ve Alacaklara İlişkin Esaslar

15.03.2015 @ 22:00

Zamanaşımına Tabi Emanet ve Alacaklara İlişkin Esaslar

6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 83 üncü maddesine dayanılarak 27/02/2015 tarihli ve 29280 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yatırımcı Tazmin Merkezi Yönetmeliği" uyarınca zamanaşımına uğrayacak emanet ve alacaklara ilişkin yeni esaslar belirlenmiş olup, söz konusu esaslar aşağıdaki linkte yer almaktadır.

Zamanaşımı Nedeniyle YTM'ye Gelir Kaydedilecek Emanet ve Alacaklara İlişkin Esaslar