Tedrici Tasfiye Halinde Toros Menkul Alacaklılar Cetvelinin Hazırlanması

28.08.2016 @ 21:00

​Yatırımcıların Tazmini ile Tedrici Tasfiye Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik madde 10/1 uyarınca, Yatırımcı Tazmin Merkezi'nin önerisi üzerine, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 08.04.2016 tarihinde sona eren alacaklılar cetvelinin hazırlanmasına ilişkin üç aylık süre, ilk olarak 3 ay, ikinci olarak da 2 ay olmak üzere toplam 5 ay uzatılmıştır.​