Kaydileştirilmeyen Sermaye Piyasası Araçları Nedeniyle Merkezimize Başvuracak Hak Sahiplerine İlişkin Duyuru

09.05.2017 @ 21:00

Kaydileştirilmeyen sermaye piyasası araçları nedeniyle 7 Eylül 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelik​ çerçevesinde Merkezimize yapılacak başvuruların inceleme sürecinin hızlandırılması amacıyla aşağıdaki hususlarda açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Yönetmelik kapsamında başvuruda bulunacak hak sahipleri tarafından sıklıkla merak edilen hususlara ilişkin açıklamalar " Kaydileştirmeye İlişkin Sıkça Sorulan Sorular" başlığı altında yer almaktadır. Hak sahiplerinin öncelikle ilgili kısmı gözden geçirmeleri başvuru süreçlerini hızlandıracaktır.

Yönetmelik ve "Kaydileştirmeye​ İlişkin Sıkça Sorulan Sorular​​​" kısmı incelenmesine rağmen yanıtlanamayan soru ve sorunlar için 0 312 292 90 45 numaralı telefondan bilgi edinebilir. Telefon yoluyla da açıklığa kavuşturulamayan hususlarda hak sahiplerinin randevu almak suretiyle Merkezimize başvurması mümkün olup, randevu talepleri uygunluk ölçüsünde değerlendirilecektir.

Diğer taraftan, Yönetmelik'te de belirtildiği üzere öncelikle ihraççı şirket ile irtibata geçilerek fiziken sahip olunan payların ihraççı şirkete teslim edilmesi, sonrasında Teslim Tutanağı ve diğer belgelerle birlikte Merkezimize başvuruda bulunulması önem arz etmektedir.

Yönetmelik kapsamında Merkezimize 7 Eylül 2026 tarihine kadar başvuruda bulunulabilecektir.

Yönetmelik kapsamında Merkezimize iletilen başvurular diğer hususların yanı sıra, başvuru sırası da gözetilmek suretiyle sonuçlandırılmaktadır.

Başvuru sayısının çokluğu ve sahip olunan fiziki pay sayısı, söz konusu paylara tekabül eden bedelli ve bedelsiz sermaye artırımlarından gelen pay sayıları, söz konusu paylara tekabül eden kâr payı tutarları gibi hususlarda Merkezimiz, ihraççı şirket ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. kayıtları arasında mutabakat sağlanması gereği nedeniyle başvuruların sonuçlandırılması zaman almaktadır.

Yatırımcılara ödenecek nema tutarının hesaplanmasında fiili ödemenin yapıldığı tarih esas alındığından, hak sahiplerinin başvuru tarihi ile fiili ödeme tarihi arasındaki süre nedeniyle herhangi bir hak kaybı bulunmamaktadır.

Başvurular sonuçlandığında ise hak sahiplerine yazılı bildirim yapılmaktadır.