Yatırımcı Tazmin Merkezi

Zamanaşımına uğrayacak emanet ve alacaklarla ilişkin veri girişini https://zamanasimi.ytm.gov.tr/ linkinden nitelikli elektronik sertifika kullanmak suretiyle yapabilirsiniz.

Veri girişi sırasında, aşağıdaki dokümanlardaki esas ve usullere uyulması rica olunur.

NES Yardım Dokümanı

YTM Zamanaşımı Kılavuzu

Duyurular