Yatırımcı Tazmin Merkezi

YTM'ye başvuracak hak sahiplerinin aşağıdaki belgelerle birlikte YTM'ye posta yoluyla veya elden teslim yoluyla başvurması mümkündür.

1) Teslim tutanağı (payları ihraççı şirkete teslim ederek karşılığında ihraççı şirketten teslim tutanağı alınmalıdır, paylar YTM'ye teslim edilmemektedir.)

2) Dilekçe örneği  

   (Gerçek kişiler için dilekçe örneği)

   (Tüzel Kişiler için dilekçe örneği)

3) Nüfus cüzdanının noter onaylı örneği veya nüfus kayıt örneği (nüfus müdürlüğünden veya www.turkiye.gov.tr adresinden) veya avukat aracılığıyla başvuruluyorsa avukat tarafından onaylı örneğinin aslı.

 

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi için ilgili yönetmeliğe buradan ulaşabilirsiniz.

Yönetmelikte ve "Kaydileştirmeye İlişkin Sıkça Sorulan Sorular" kısmında yer almayan soru ve sorunlarınız için 0 312 292 90 45 numaralı telefondan bilgi edinebilirsiniz. Telefon yoluyla da açıklığa kavuşturulamayan hususlarda hak sahiplerinin randevu almak suretiyle Merkezimize başvurması mümkün olup, randevu talepleri uygunluk ölçüsünde değerlendirilecektir.