Yatırımcı Tazmin Merkezi

Kaydileştirilmediği için payları/yatırım fonu katılma payları YTM'ye devredilen şirketlerin/ fonların listesine buradan ulaşabilirsiniz.

Fiziken sahip olduğu paylar/yatırım fonu payları listede yer alan yatırımcılar, kaydileştirme nedeniyle YTM'ye başvuruda bulunabilirler.

Fiziken sahip olduğu paylar/yatırım fonu payları listede yer almayan yatırımcılara YTM tarafından ödeme veya iade yapılamamaktadır.

Duyurular