Yatırımcı Tazmin Merkezi

Yatırım kuruluşları tarafından Yatırımcı Tazmin Merkezi (YTM)'ne ödenmesi gereken Giriş Aidatı ne kadardır?

27.02.2015 tarih ve 29280 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yatırımcı Tazmin Merkezi Yönetmeliği ile giriş aidatı tutarı 50.000 TL olarak belirlenmiş olup, her yıl yeniden değerleme oranını geçmemek üzere Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen oranda artırılır. Yıllar itibariyle giriş aidatı tutarları aşağıdaki gibidir:

 

YIL GİRİŞ AİDATI (TL)
2015 50.000
2016 52.790
2017 54.812
2018 62.743
2019 77.632


Giriş Aidatı ne zaman ödenmelidir?

Yatırım kuruluşları giriş aidatını, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından faaliyet izninin verilmesini müteakip, yetki belgesi verilmeden önce YTM'ye yatırırlar.

Duyurular