Yatırımcı Tazmin Merkezi

Özel Fon Kapsamında Yer Alacak Aracı Kurumlara İlişkin Bilgiler

TİCARET UNVANI

İLGİLİ MAHKEME, ESAS ve KARAR NO

İFLAS DAVASI SONUÇLANMIŞSA İLGİLİ İFLAS MÜD. ve DOSYA NO

SON DURUM

AOG Türkinvest Menkul Değerler A.Ş.

İstanbul 6.Asl.Tic.M.
E.94/536,K.95/29

İstanbul 2.İflas Md.
Dosya No:95/1

İflas kararı verildi (13.1.1995).
Aciz belgeleri alacaklılara gönderiliyor İflas tasfiyesi devam etmekdedir.

Ali Alpay Menkul Değerler A.Ş.

İstanbul 4. Asl. Tic. M.
E.01/484, K.03/1454

İstanbul 2.İflas Md.
Dosya No:03/19

İflas davası açıldı (1.3.2001).
İflas kararı verildi. (3.10.2003) İflas tasfiyesi devam etmektedir.

Başak Menkul Değerler A.Ş.

İstanbul 7.Asl.Tic.M.
E.01/277

İstanbul 1.İflas Md.
E:02/11

İflas kararı verildi (12.4.2002).
İstanbul 7. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 25.4.2005 tarih ve E.2004/931, K.2005/288 sayılı kararı ile İİK md.254 hükmü uyarınca iflasın kapanmasına karar verilmiştir.

Birikim Menkul Değerler A.Ş.

İstanbul 9.Asl.Tic.M.
E.96/1117,K.98/1926

İstanbul 3.İflas Md.
Dosya No:98/31

İflas kararı verildi (16.12.1998).
İflas tasfiyesi devam etmektedir.

Boğaziçi Menkul Değerler A.Ş.

İstanbul 2.Asl.Tic.M.
E.96/1210,K.97/804
(Yeni E.99/640)

İstanbul 2.İflas Md.
Dosya No:01/12

İflas kararı verildi (18.7.2001).
İflas tasfiyesi devam etmektedir.

Çarmen Menkul Değerler A.Ş.

Beyoğlu 1.Asl.Tic.M.
E.94/311,K.95/345 (Yeni E.99/640)

Beyoğlu İflas Md.
Dosya No:95/7 (Taşınma nedeniyle İstanbul 1. İflas Müd. 2013/2 olmuştur.)

İflas kararı verildi (4.7.1995).
İflas tasfiyesi devam etmektedir.

Emper Menkul Değerler A.Ş.

İstanbul 7.Asl.Tic.M.
E.00/76 K.02/467

İstanbul 2.İflas Md.
Dosya No:02/19

İflas kararı verildi (4.6.2002).
İflas tasfiyesi devam etmektedir.

Kazanç Menkul Değerler A.Ş.

İzmir 3.Asl.Tic.M.
E.94/1433

İzmir 11.İcra-İflas Md.
E:02/5

İflas kararı verildi (19.7.2002).
İflas tasfiyesi devam etmektedir.

Marmara Menkul Değerler A.Ş.

İstanbul 9.Asl.Tic.M.
E.94/1092,K.96/847

İstanbul 1. İflas Md.
E.96/19

İflas kararı verildi (3.10.1996).
Özel Fon Yönetmeliği md. 6 uyarınca, Fondan ödeme yapılacak alacaklılar listesi, Takasbank tarafından ilgili iflas müdürlüğüne bildirilmiş olup, listeler Kurul incelemesinden geçmiştir. Özel Fondan ödeme yapılmıştır. İstanbul 9. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 23.9.2004 tarih ve E.2004/978, K.2004/1018 sayılı kararları ile İİK md.254 hükmü uyarınca iflasın kapanmasına karar verilmiştir.

Önder Menkul Değerler A.Ş.

İstanbul 9.Asl.Tic.M.
E.96/1102,K.97/838

İstanbul 3.İflas Md.
Dosya No:97/9

İflas kararı verildi (9.10.1997).
İflas tasfiyesi devam etmektedir.

Pasifik Menkul Değerler A.Ş.

İstanbul 9.Asl.Tic.M.
E.94/1209,K.96/950

İstanbul 2.İflas Md.
E.96/21

İflas kararı verildi (30.9.1996).
Özel Fon Yönetmeliği md. 6 uyarınca, Fondan ödeme yapılacak alacaklılar listesi, Takasbank tarafından ilgili iflas müdürlüğüne bildirilmiştir. İflas tasfiyesi devam etmektedir.

Salahsun Hekimoğlu Menkul Değerler A.Ş.

İstanbul 5.Asl.Tic.M.
E.96/1161,K.99/1044

İstanbul 3.İflas Md.
E.99/27

İflas kararı verildi (6.10.1999).
İflas tasfiyesi devam etmektedir.

Semih Menkul Değerler A.Ş.

Beyoğlu 1.Asl.Tic.M. E.92/628,K.94/635

Beyoğlu İflas Md.
E.94/28

İflas kararı verildi (8.11.1994).
Aciz belgesi verilecek alacaklılar listesi ilgili iflas müdürlüğünce Kurula gönderilmiş ve Kurul kayıtlarına göre alacağı bulunan müşterilerin isimleri ve alacak tutarları 24.1.2002 tarihinde Kurulca ilgili müdürlüğe bildirilmiştir. Beyoğlu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 13.11.2003 tarih ve E.2003/463, K.2003/428 sayılı kararı ile İİK md.254 hükmü uyarınca iflasın kapanmasına karar verilmiştir.

Tür Menkul Değerler A.Ş.

İstanbul 4.Asl.Tic.M.
E.2001/1527 (İstanbul 5.Asl.Tic.M. E.01/552, K.02/762)

İstanbul 1.İflas Md.
E.02/22

Kurulca 29.08.2001 tarihinde, İstanbul 4. Asl.Tic.M. nezdinde açılan iflas davasında yargılama devam ederken, alacaklı Ahmet KARALTAN'ın açtığı ve İstanbul 5. Asl.Tic. Mah.de E.2001/552, K.2002/762 sayılı dosyada iflas kararı verildi (14.08.2002).
İstanbul 5. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 31.12.2009 tarih ve E.2009/484, K.2009/937 sayılı kararı ile İİK md.254 hükmü uyarınca iflasın kapanmasına karar verilmiştir.

Uğur Menkul Değerler A.Ş.

İstanbul 9.Asl.Tic.M.
E.94/1554,K.96/13

İstanbul 2.İflas Md.
Dosya No:96/1

İflas kararı verildi (25.1.1996).
İflas tasfiyesi devam etmektedir.

Yener Kaya Menkul Değerler A.Ş.

Beyoğlu 2.Asl.Tic.
E.96/498, K.98/230

Beyoğlu İflas Md.
E:1998/8 (Taşınma nedeniyle İstanbul 1. İflas Müdürlüğü E.2013/4 olmuştur.)

İflas kararı verildi (15.5.1998).
Son işlem tarihi 6.8.2013 olup, YTM tarafından dosyaya, yeni hukuki prosedüre ilişkin bilgilendirme yazısı gönderilmiştir. İflas tasfiyesi devam etmektedir.